Struktura

är ett familjeföretag bestående av Björn Sjöström med trettio års erfarenhet av ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar, och Mona Sjöström med lika lång erfarenhet som ekonomiansvarig inom småföretag. Vi finns på Söderåsens sydsluttning i en liten by som heter Åkarpsmölla.

Hos oss får du hjälp med redovisningen på ett sätt som garanterar korrekt och effektiv hantering av föreningens ekonomi – hela vägen från avisering till bokslut.

Vi hjälper dig med:

  • Löpande redovisning
  • Budget och bokslut
  • Skatter, avgifter och moms
  • Hyres- och avgiftsadministration
  • Betalningsbevakning av hyror och avgifter. Inkasso
  • Fakturahantering och -betalning
Löpande redovisning

Vårt ekonomisystem och våra rutiner är alltid uppdaterade och är särskilt anpassade för bostadsrättsföreningar, vilket tryggar en välskött redovisning.

Budget och bokslut

Föreningens kostnader måste täckas av månadsavgifter och   hyror. Vi presenterar budgetförslag i nära samarbete med föreningens styrelse och skapar därmed förutsättningar för att budget- och bokslutsarbetet fungerar på bästa sätt.

Skatter, arbetsgivaravgifter och moms

Dessa upplevs av många som ett minerat område.   Vi hjälper till med administrationen och upprättar korrekta skattedeklarationer.

Hyres- och avgiftsadministration

Avgörande för en bostadsrättsförenings ekonomi är att hyror och avgifter betalas i rätt tid.   Vi skickar ut hyresavier och ser till att pengarna kommer in.

Bevakning av avgifter och hyror. Inkasso

Detta innebär att vi, om det behövs, använder oss av en inkassobyrå för att driva in hyror och avgifter.

Fakturahantering

Vi sköter hela hanteringen, från kontroll av fakturan till betalning i rätt tid.

Råd och svar på fastighetsekonomiska frågor

Situationer kan uppstå, som kräver specialistkompetens inom fastighetsekonomi.
Om vi känner att vår kompetens inte räcker till, tar vi hjälp av vårt nätverk av erfarna experter.

Skräddarsydda tjänster och modern teknik

Vi skräddarsyr våra tjänster efter just din förenings behov och presenterar resultatet på ett enkelt och lättförståeligt sätt. Vi använder modern teknik för att säkerställa hög kvalitet och kostnadseffektivitet.

Referenser

  1. Anders Callert, aukt. revisor     mobiltel.   0705 25 73 69
  2. mobiltel.   0709 53 17 85

Välkommen som kund hos Struktura!