Bostadsrättsföreningar

(och andra föreningar)


De här tjänsterna och många fler kan du köpa av oss:

  • Avisering av månadsavgifter, hyror m m med betalningsbevakning
  • Sortering och kontering av verifikationer
  • Registrering av verifikationer med balans-och resultatrapport
  • Registrering av leverantörsfakturor med betalningsorder eller utbetalning från föreningskonto
  • Budget, bokslut och årsredovisning
  • Lägenhetsregister med pantförskrivningar


Du kan också få hjälp med brevskrivning, uppläggning och uppdatering av register m m.
Vill du läsa en utförligare företagspresentation, tryck här.


Vi kan delta vid styrelsemöten och
årsstämmor om så önskas.