Småföretagare


De här tjänsterna kan du köpa var för sig, eller som ett ”paket”

  • Sortering och kontering av verifikationer
  • Registrering av verifikationer med balans-och resultatrapport enligt önskemål
  • Registrering av leverantörsfakturor med betalningsorder till dig
  • Fakturering och betalningsbevakning
  • Moms- och kvartalsdeklaration
  • Bokslut och årsredovisning. Du kan också få hjälp med offert- och brevskrivning, uppläggning och uppdatering av register m m.